Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. słuchawka  Zadzwoń do nas

monety z młotkiem sędziowskimW sytuacji, w której osoba zobowiązana do płacenia alimentów nie kwestionuje swojego obowiązku, a drugiej stronie zależy na dysponowaniu dokumentem, z którego wynikać będzie wysokość alimentów, odsetki, czy termin płatności, wówczas wszczęcie sprawy przed sądem i uzyskanie wyroku nie jest jedynym rozwiązaniem.

Strony mogą zawrzeć tzw. „umowę alimentacyjną”, w której zostaną zawarte wyżej wymienione kwestie. Najlepiej zawrzeć taką umowę przed notariuszem. Wówczas osoba zobowiązana do płacenia alimentów będzie mogła poddać się w zakresie swojego obowiązku egzekucji w oparciu o art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego (tzw. Dobrowolne poddanie się egzekucji). Takie rozwiązanie spowoduje, że w przypadku braku płatności, osoba uprawniona do alimentów będzie mogła wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności takiemu aktowi notarialnemu, a po uzyskaniu klauzuli, udać się do komornika w celu przeprowadzenia egzekucji alimentów. Nie będzie konieczne wszczynanie sprawy o alimenty przed sądem, a w szczególności udowadnianie zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentów oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego. W każdej sprawie o alimenty to właśnie w oparciu o te kryteria sąd ustala wysokość alimentów.

W piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, że tytuł egzekucyjny w postaci aktu notarialnego może obejmować każdy obowiązek o charakterze cywilnoprawnym, odnośnie, do którego jest dopuszczalna droga sądowa oraz droga egzekucji sądowej. Jest to pogląd trafny, gdyż art. 777 § 1 pkt 4 kodeksu postępowania cywilnego nie zawiera żadnych ograniczeń co do zdarzeń, które mogą być źródłem egzekwowania zobowiązania. Notarialny tytuł egzekucyjny może więc dotyczyć każdego obowiązku świadczenia, polegającego na zapłacie sumy pieniężnej bez względu na to, jakie jest źródło tego obowiązku. Powyższy pogląd potwierdził również Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 4.12.2013 r. (sygn. akt III CZP 85/13).

Nie ma więc przeszkód, aby złożone w akcie notarialnym oświadczenie o poddaniu się egzekucji dotyczyło obowiązku polegającego na spełnianiu świadczeń alimentacyjnych.