Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. słuchawka  Zadzwoń do nas

Często zdarza się, że podmioty widniejące rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, np. spółki z o. o., nie składają w terminie sprawozdań finansowych. Wówczas należy liczyć się konsekwencjami związanymi z wszczęciem przez sąd rejestrowy tzw. postępowania przymuszającego. Innym skutkiem takiego zaniedbania może być wszczęcie postępowania karnego, o czym poniżej.
Na początku, gdy zostanie stwierdzone, że sprawozdanie finansowe nie zostało złożone w terminie, sąd wezwie obowiązanych do jego złożenia wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin. Owi „obowiązani” to osoby, które reprezentują spółkę z o. o., a więc poszczególni członkowie zarządu. Wezwanie następuje pod rygorem zastosowania grzywny.

W przypadku, gdy obowiązek złożenia dokumentów nie zostanie wykonany w zakreślonym terminie, wówczas sąd nałoży grzywnę. Nałożenie grzywny jest w tej sytuacji obligatoryjne, co powoduje, że sąd nie może od niego odstąpić. Zarówno wezwanie do złożenia dokumentów, jak i nałożenie grzywny, następuje w formie postanowienia, które podlega zaskarżeniu. Maksymalna wysokość grzywny wynika z przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o egzekucji świadczeń niepieniężnych. Obecnie jej wysokość w jednym postanowieniu nie może przekroczyć 15.000,00 zł. Grzywna ta podlega ściągnięciu przez komornika, lecz co istotne, wyłączona została możliwość zamiany grzywny na areszt. Oczywiście w sytuacji, w której obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w dalszym ciągu nie zostanie wykonany, sąd może ponawiać grzywnę.

Sąd rejestrowy może również postępowanie umorzyć. Nastąpi to wówczas, gdy któreś z wezwań odniesie skutek i dokumenty zostaną złożone, albo gdy z okoliczności sprawy wynika, że postępowanie nie doprowadzi do spełnienia tego obowiązku (mimo uprzednich wezwań). Istotnym skutkiem umorzenia postępowania będzie również umorzenie nałożonych grzywien. Nastąpi to również wtedy, gdy wykonamy obowiązek i złożymy wymagane dokumenty, nawet po wyznaczonym przez sąd terminie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy grzywny zostaną już ściągnięte przez komornika. Wówczas nie zostaną zwrócone.

W najgorszym wypadku, gdy spółka nie składa sprawozdań finansowych w terminie, sąd rejestrowy może wszcząć odrębne postępowanie w przedmiocie rozwiązania spółki.
Opisane powyżej „postępowanie przymuszające” dotyczy wszelkich dokumentów (a więc nie tylko sprawozdań finansowych), podlegających obowiązkowi złożenia do KRS. Co do samych sprawozdań finansowych, to należy mieć na uwadze, że obowiązek ich złożenia wynika również z ustawy o rachunkowości. Niewykonanie tego obowiązku może wiązać się z odpowiedzialnością karną. Art. 77 ustawy o rachunkowości stanowi, że kto wbrew przepisom ustawy nie składa sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym, podlega karze grzywny albo ograniczenia wolności.