Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. słuchawka  Zadzwoń do nas

Upadłość konsumencka – kto może złożyć wniosek

pan przegląda książkęPrzed wprowadzeniem zmian w zakresie przepisów regulujących tzw. upadłość konsumencką, możliwość złożenia wniosku przez osobę, która zajmowała się prowadzeniem działalności gospodarczej była uwarunkowana tym, by od dnia wykreślenia z właściwego rejestru upłynął rok.

Obecnie nie ma przeszkód, by już następnego dnia od wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Postępowanie to jest regulowane przepisami tytułu C części trzeciej Prawa upadłościowego i prowadzi się je wobec osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, na jej wniosek, a zatem wobec:

  • osób fizycznych, które nigdy nie miały statusu przedsiębiorcy (nie prowadziły działalności gospodarczej), ani nie były wspólnikami osobowych spółek handlowych, ponoszących odpowiedzialność za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem, ani nie były wspólnikami spółki partnerskiej,
  • osób fizycznych, które taką działalność prowadziły, ale najpóźniej na dzień przed złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości zostały wykreślone z właściwego rejestru (ewidencji działalności gospodarczej, lub KRS-u w odniesieniu do wspólników),
  • osób fizycznych, które nie były wpisane do właściwego rejestru przedsiębiorców, ale faktycznie wykonywały działalność gospodarczą – w okresie roku od zaprzestania jej prowadzenia
  • osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne, a nieprowadzących jednocześnie innej działalności gospodarczej lub zawodowej.

Należy dodać, że wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej może również złożyć wierzyciel tej osoby, jeżeli:

  • była ona przedsiębiorcą, także po zaprzestaniu prowadzenia przez nią działalności gospodarczej, jeżeli od dnia wykreślenia z właściwego rejestru nie upłynął rok,
  • przestała być wspólnikiem osobowych spółek handlowych,
  • faktycznie prowadziła działalność gospodarczą, nawet gdy nie dopełniła obowiązku jej zgłoszenia we właściwym rejestrze, jeżeli od dnia zaprzestania prowadzenia działalności nie upłynął rok.